Doktorica dentalne medicine

DMD

Marijana Matijević rođena je 1990. godine u Zagrebu. Nakon završene opće gimnazije u Ivanić gradu upisuje Studij stomatologije pri Medicinskom fakultetu sveučilišta u Rijeci 2008. godine, te diplomira 2013. godine. Njeno područje rada je protetika i implantoprotetika. 2021. godine upisuje magisterij na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu smjer Dentalna implantologija.

DMD

Lucija Patrun rođena je 1995. godine u Zagrebu. Nakon završetka opće gimnazije i osnovne glazbene škole, upisuje Stomatološki fakultet u Zagrebu. Tijekom studija volontirala je na Zavodu za dječju i preventivnu stomatologiju, te je asistirala u privatnoj ordinaciji u Zagrebu.

DMD

Valentina Petrović, rođ. Mikulić, rođena je 1985. godine u Brčkom, Bosna i Hercegovina. Završava XV. Gimnaziju u Zagrebu, popularni MIOC, 2003. godine te iste godine upisuje Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 2008. godine dobiva s kolegicom Renatom Spajić Rektorovu nagradu za znanstveni rad "Radiološka evaluacija zahvaćenih furkacija" iz područja parodontologije.

Fakultet završava 2010.godine i iste godine započinje sa stažiranjem u Domu zdravlja Centar nakon kojeg polaže državni ispit 2011. godine. Nakon staža radi u ukupno 11 ordinacija do 2013. kada otvara privatnu praksu u kojoj radi još i danas. Od 15.07.2019. na specijalizaciji je iz oralne kirurgije u KB Dubrava.

Konstantno se educira u područjima oralne kirurgije, dentalne protetike i estetske medicine (dermalni fileri). Također pohađa edukacije i radionice u području osobnog razvoja.

Prelčeva 53

10360 Sesvete

091 2009 099

Nazovite nas

Radno vrijeme

Po dogovoru

Pošaljite nam upit

ordinacijasesvete@gmail.com
Nazovite nas